ProgramareContact

GDPR

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

In aceasta nota de informare va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre CASA MEDICILOR si in care ne asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate responsabil si in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor cu caracter personal. Conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere pentru pacientii nostri este o prioritate pentru noi, pentru care angajatii, colaboratorii, partenerii si conducerea noastra isi declara in mod ferm sustinerea.

Aceasta nota de informare este elaborata in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

    DATELE NOASTRE DE CONTACT

    Denumire completa: CASA MEDICILOR

    Adresa sediu: Strada 1 Decembrie Nr. 2, Bistrița 420080

    Numar de telefon: 0760 789 789

    Adresa de email: drstefanpop@gmail.com

 

 1. DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE DUMNEAVOASTRA

Pentru identificare si pentru a va putea oferi serviciile medicale de care aveti nevoie. Prelucrarea datelor dumneavoastra se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sanatatii.

 1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM
 • Date de identificare: nume, prenume, Codul Numeric Personal, serie si numar de act de identitate, data nasterii/ varsta, cetatenie, localitate de domiciliu – obtinute din actul dumneavoastra de identitate;
 • Date de contact: telefon, e-mail, adresa de domiciliu/resedinta;
 • Date medicale (date personale cu caracter special): date privind sanatatea, simptome; boli anterioare; analize si medicamente administrate in trecut, rezultatele analizelor pe care le veti efectua la noi; tratamentul prescris sau administrat; medicul pe care l-ati consultat; recomandari medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra, in cazul in care este relevant ca antecedent heredo-colateral; date genetice, daca este aplicabil.
 • Detalii de plata: date financiar – bancare, contul bancar, adresa de facturare;
 • Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; functie; profesie; vechime la locul de munca;
 • Detalii referitoare la asigurari, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private);
 • Imaginea;
 • Opinii si viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteti sau orice opinii si viziuni pe care le postati public despre noi pe retelele de socializare (social media) sau pe care le faceti cunoscute pe alte canale publice.

De asemenea, este posibil sa ne furnizati informatii cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastra care sufera de aceeasi conditie medicala ca dumneavoastra. Atunci cand acestea se refera la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informatii drept date cu caracter personal ale acelor persoane si le vom acorda si lor protectia necesara. Vom respecta insa cu strictete obligatia de pastrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem fata de dumneavoastra si nu vom informa aceste persoane despre aceasta procesare pentru a respecta obligatia noastra de secret profesional (inclusiv medical) fata de dumneavoastra.

 1. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
 • Prestarea de servicii medicale catre dumneavoastra – in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata, ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate;
 • Indeplinirea obligatiilor noastre legale – indeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune.
 • Gestiunea financiara. Eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor catre dumneavoastra; primirea platilor de la dumneavoastra inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alta persoana in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostra (inclusiv prin intermediul companiilor specializate in recuperarea de creante); restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra; transmiterea de notificari; trimiterea in instanta; elaborarea de rapoarte financiare/ operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare/ cu privire la contracte.
 • Sondaje. Realizarea de sondaje si adresarea de intrebari cu scopul de a obtine opinia dumneavostra cu privire la serviciile noastre. Imbunatatirea produselor si serviciilor. Identificarea aspectelor ce pot fi imbunatatite si modalitatilor prin care putem face asta (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea imbunatatirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; solutionarea sesizarilor dumneavoastra.
 1. PERIOADA DE STOCARE

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii, pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului.

 1. CINE MAI POATE AVEA ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA

Ca regula, nu dezvaluim datele dumneavoastra catre alte companii, organizatii sau persoane din orice tara (inclusiv Romania).
In anumite situatii, este insa posibil sa dezvaluim datele dumneavoastra catre alte persoane fizice sau juridice, dupa cum urmeaza:

 • Angajatorul dumneavoastra – in legatura cu evaluarea capacitatii dumneavoastra de munca pentru scopuri legate de medicina muncii, dar numai in limita informatiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind excluse informatiile cu privire rezultatul investigatiilor medicale realizate;
 • Medicii colaboratori – medicii care ofera consultatii in cadrul Casa Medicilor pot fi angajati sau pot fi medici colaboratori in baza unui contract de servicii. Fiecare dintre acestia sunt obligati prin lege si prin contractul incheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra;
 • Autoritati publice din orice domeniu, din Romania sau din strainatate (in special autoritati publice in domeniul sanatatii din Romania: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica si altele) – la cererea acestora sau din initiativa noastra, exclusiv in conditiile legislatiei aplicabile in Romania si in Uniunea Europeana;
 • Organe competente, Organe de cercetare;
 • Furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflam in relatii contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator;
 • Prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare, in cazul in care avem consimtamantul dumneavoastra pentru activitati de marketing, feed-back, profilare.

Atunci cand folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta a incheiat un act scris cu noi prin care isi asuma, printre alte obligatii pe care legislatia protectiei datelor cu caracter personal le prevede, obligatiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instructiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat in prealabil si de a (ii) implementa efectiv masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, ca actul scris dintre noi si persoana imputernicita prevede pentru aceasta cel putin toate celelalte obligatii pe care le prevede legislatia aplicabila cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. dreptul la informare si acces la datele dumneavoastra cu caracter personal;
  b. dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra sunt prelucrate;
  c. dreptul la rectificare – aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra;
  d. dreptul de a fi uitat (stergerea datelor) presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum:

– cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
– datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal;

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, aveti dreptul de a restrange prelucrarea datelor dumneavoastra personale, precum:

– atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
– datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor;

 1. dreptul la portabilitatea datelor presupune ca aveti dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizata prin mijloace automate;
  g. dreptul de a va opune in orice moment;
  h. dreptul de a formula obiectii;
  i. plangeri – aveti dreptul sa adresati o plangere legata de procesarea datelor cu caracter personal;
  j. dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate conform legii;
  k. dreptul de a va adresa justitiei in situatia in care ati suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor cu caracter personal.

Va puteti exercita drepturile printr-o simpla cerere adresata catre CLINICA SANOVIL SRL, in calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email gdpr@sanovil.ro. Responsabilul nostru pentru protectia datelor are atributii de monitorizare a conformitatii cu legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal. Va rugam sa ne contactati daca aveti orice preocupari sau intrebari legate de informatiile de mai sus sau doriti sa ne cereti sa nu va procesam datele personale pentru anumite scopuri sau pentru stergerea datelor dvs.

Vom incerca sa raspundem cat mai rapid si complet tuturor intrebarilor si preocuparilor dumneavoastra si sa facilitam exercitarea drepturilor dumneavoastra.

De asemenea, e bine sa stiti ca la nivelul national functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plangere atunci cand considerati ca v-au fost incalcate drepturile, accesand site-ul web: www.dataprotection.ro.

Prezenta informare a dumneavoastra este limitata la pagina noastra web si nu este valabila pentru paginile web ale operatorilor terti, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influenta asupra prelucrarii datelor de catre acesti operatori terti si nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere in legatura cu aceste pagini web.

 1. CE SEMNIFICA TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT IN ACEASTA NOTA

”date cu caracter personal” orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
“categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile)”: datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice;
„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent daca prin mijloace automate sau manuale;
 „operator” inseamna persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. In relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata;
”persoana imputernicita” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
“persoana vizata” inseamna persoana fizica la care se refera (careia ii „apartin”) anumite date cu caracter personal. In relatia cu noi (operatorul), dumneavoastra sunteti persoana vizata;
„destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.